Prodejce / zhotovitel:

Ing. Milena Musilová - 02120054 

Podnikatelka je registrována u Městského úřadu Česká Lípa pod č. j. MUCL/20309/2019.

Zákazník / objednatel:

Osoba, která si u prodejce objednala zboží nabízené na těchto internetových stránkách.

I. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Objednání zboží je možné provést prostřednictvím tohoto internetového obchodu či prostřednictvím e-mailu mili.musilova@email.cz. Veškeré objednávky takto přijaté jsou považovány za závazné. Po přijetí objednávky prodejce kontaktuje zákazníka a zakázku potvrdí. Pokud je zboží nebo materiál na zakázku vyprodán, není objednávka pro prodávajícího závazná. V případě, že zákazník požaduje odchylku produktu, než je standardní nabídka, potvrzuje prodávající tuto odchylku samostatně, nikoliv automaticky pro přijetí objednávky.

V případě objednávky zboží nestandardních rozměrů, které je nutné zhotovit na míru, požadujeme složení zálohy ve výši 500 - 1000 Kč. Platí i pro zhotovení modelů na přání, které nemáme standardně v nabídce. U objednávek většího počtu zboží na zakázku požadujeme složení zálohy ve výši ceny materiálu.

II. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta se řídí možnostmi prodejce. Pokud bude zboží na skladu, bude objednávka vyřízena bez odkladu, v opačném případě termín závisí na množství objednaného zboží a na jeho výrobní náročnosti. Ve většině případů je tato lhůta 1 - 8 týdnů v závislosti na pracnosti zakázky. Případné prodloužení dodací lhůty bude objednateli sděleno a konzultováno prostřednictvím kontaktního e-mailu resp. telefononicky.

III. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODEJCE

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v níže uvedených odůvodněných případech:

- nedostupnost materiálu potřebného ke zhotovení objednaného zboží a pokud zároveň objednatel nesouhlasí s navrhovaným náhradním řešením,

- neočekávané zvýšení ceny materiálu potřebného ke zhotovení objednaného zboží tak, že není možné zboží zhotovit za smluvenou cenu a pokud zároveň objednatel nesouhlasí s novou cenou za zhotovení objednaného zboží, kterou zhotovitel stanoví,

- v případě tzv. vyšší moci, tj. v případech, kdy nelze důvodně žádat prodejce, aby plnil přijaté a akceptované objednávky (např. dlouhodobější nemoc, živelná pohroma apod.)

IV. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY OBJEDNATELE - odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu), storno objednávky ze strany objednatele

V souladu s novým Občanským zákoníkem má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a do této lhůty zakoupené zboží odeslat prodejci. Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, nevyžaduje se, aby uvedl důvod a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih (např. smluvní pokuta, sankce). Prodávající do 14 dní vrací zpět peníze, pokud však obdržel vrácené zboží nebo má doklad o jeho odeslání. Cena za vrácené zboží se poníží o částku, kterou ztratilo zboží běžným používáním. Cenu poštovného za vrácené zboží  hradí nakupující.

Zákazník nemůže vrátit zboží, u kterého porušil hygienický obal.

U zboží vyrobeného na zakázku (zboží upraveného podle přání nakupujícího nebo pro jeho osobu) má nakupující právo do 14 dnů od uzavření odstoupit od smlouvy a to pouze v případě, že po dohodě obou stran nezačal prodávající pracovat na realizaci objednávky. V případě obdržení zboží na zakázku nelze zboží vracet bez udání důvodu. Takové zboží může nakupující pouze reklamovat, nesplňuje-li domluvené parametry nebo vykazuje-li jiné vady.

K vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží.

Prodejce upozorňuje objednatele, že zboží zaslané zákazníkem zpět na dobírku nebude přijato.

V. ZPŮSOB A CENA DOPRAVY (viz další záložka, prosím klikněte ZDE a pozorně přečtěte text, který je součástí obchodních podmínek, zejména se jedná o souhlas s uvedením telefonního čísla na zásilce "Balík do ruky" a "EMS")

VI. ZPŮSOB PLATBY

Prodejce akceptuje níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

* zaslání zboží na dobírku s platbou zboží při jeho převzetí doručovateli nebo na přepážce České pošty;

* platba předem převodem na bankovní účet - zboží bude odesláno až po přijetí platby, zasíláme doporučeně, výhodnější poštovné, protože se neúčtuje příplatek za dobírku, variabilní symbol = číslo objednávky

1) Platby v rámci České republiky přijímáme v CZK na účet 2400 461 112 / 2010 (Fio banka, a.s., zadat bez mezer)

2) Platby ze Slovenska přijímáme v EUR i v CZK na tento účet: CZ8920100000002400461112, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (Fio banka, a.s.,V Celnici 1028/10, Praha 1). Platby bez poplatků za převod měny.

3) Platby ze zahraničí přijímáme pouze v CZK na tento účet CZ8920100000002400461112, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (Fio banka, a.s.,V Celnici 1028/10, Praha 1)

Pokud platba nepřijde do 5 pracovních dnů a zákazník neprojeví nadále o zboží zájem, je objednávka stornována a zboží uvolněno k prodeji.

VII. REKLAMACE

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodejci případné zjištěné vady na e-mailovou adresu prodávajícího mili.musilova@email.cz nebo na telefonní kontakt (777 953 887).
Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby objednatel prodejci zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodejcem v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy zejména fakturu, případně jiné. Dále je nutné, aby objednatel v případě, že prodejci vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodejce.
Objednatel má možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou. Prodávájící může také nabídnout slevu z ceny vadného zboží.
Prodejce bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá objednateli zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě s objednatelem.
Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením objednatele.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním prodaného zboží, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka. Ve svém oznámení musí objednatel uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat.

V případě, že se v záruční dvouleté době vyskytla vada, je nutné rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. V prvním případě si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení smlouvy pak zákazník může žádat odstranění vady či slevu, odstoupit může, pouze pokud prodejce odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.

VIII. VRÁCENÍ PENĚZ

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz objednatele bude odpovídající částka zaslána objednateli na bankovní účet, který objednatel prodejci sdělí při reklamaci. Pokud objednatel nevlastní bankovní účet, vrací se příslušná částka poštovní poukázkou.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodejce si vyhrazuje právo uchovat osobní údaje objednatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Prodejce se zavazuje, že osobní údaje neposkytne třetí straně a že tyto údaje budou použity pouze pro vyřízení zakázky objednatele.

Registrační číslo v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Milena Musilová (Jelínková) - č. 00061067 / 001

Prodejce uchovává osobní údaje zákazníka v souladu s §5 odst. 1 bod e) zákona 101/2000 Sb. Osobní údaje budou prodejcem použity výhradně pro vyřízení objednávky zákazníka a případně pro občasné zasílání novinek nebo speciálních nabídek e-shopu. Prodejce se zavazuje, že neposkytne osobní údaje zákazníků třetím stranám, kromě zaslání dotazníku spokojenosti z portálu Heureka.cz, která data využije výhradně k účelu hodnocení našeho e-shopu. Zákazník může požádat o smazání svých osobních dat buď písemně na adresu: Milena Musilová, Energetiků 331, Stráž pod Ralskem 471 27 nebo e-mailem na adresu mili.musilova@email.cz.